Project omschrijving

OPEN OPLEIDING ‘COMMUNICEREN & LEIDINGGEVEN’ VOOR EERSTELIJNSLEIDINGGEVENDEN

Guy Byl – fieldcoach interne logistiek bij Umicore Precious Metals Refining

“Deze cursus vond ik interessant onder andere omdat op de eerste dag een ‘profiel’ van je gemaakt wordt. Aan je minder sterke kanten wordt dan extra aandacht besteed, zodat je er zelf ook actief kan aan werken op basis van zeer bruikbare tips.
Als het gaat over hoe we mensen kunnen observeren en evalueren, wordt de cursus op een zeer interactieve manier gegeven. We leerden welke vormen van communicatie er zijn, wanneer ze toe te passen, om dan te kunnen oefenen. Verschillende stijlen van leidinggeven kwamen aan bod.
Voor de terugkomdag diende iedereen een presentatie voor te bereiden vertrekkende vanuit een probleemstelling binnen je ‘vakdomein’. Aan de hand van onder andere deze presentatie konden we ervaren hoe we kunnen communiceren naar een groep toe en op welke manier we de rol van moderator op ons kunnen nemen. Voor deze presentaties werd de manager van onze dienst uitgenodigd. Dit alles maakt dat je een stevige basis hebt om dagdagelijks je rol als fieldcoach op te nemen.
Na de opleiding krijg je een uitvoerig verslag van de lesgever(s). Hierin staat welke ervaring zij met mij hadden bij aanvang en welke gedragswijzigingen zij konden vaststellen. Zowel de positieve als de ‘te verbeteren’ puntjes kwamen daarbij aan bod. Dit verslag werd binnen mijn dienst Interne Logistiek gedetailleerd besproken met mijn leidinggevende. Ze gaven hem – op basis van mijn werkpunten – tips mee om mij verder te coachen op de werkvloer.”

Kris Van de Weyer – Manager Logistic Operations bij Umicore Precious Metals Refining

“Deze training is zeker een aanrader voor eerstelijnsleidinggevenden, ongeacht leeftijd, anciënniteit… en is door de zeer praktische aanpak zeer laagdrempelig. De kruisbestuiving met deelnemers van andere bedrijven zorgt voor interactie en bijkomende input voor meer diepgang, open en eerlijke feedback van collega’s en leerpunten.”

Mia Lambert – gewezen Training Manager bij Umicore Precious Metals Refining

“Umicore werkt sinds 2009 met GLOBIS. 75 van onze eerstlijnsleidinggevenden volgden de cursus ‘Communiceren & leidinggeven’. Vanuit het perspectief ‘training en ontwikkeling’ apprecieer ik vooral de aanpak:
Een praktische cursus waarbij het geleerde kan toegepast worden in de werksituatie zoals het geven van instructies, het kijken naar de mogelijkheden van ieders ploeg…
Lesgevers spreken de taal van de deelnemers.
Het belang dat gehecht wordt aan het betrekken van de leidinggevenden van de cursisten bij de bespreking van de verwachtingen en het benadrukken van hun rol als coach bij de afronding van het opleidingstraject.”

Werner Mattheussen – coach afdeling smelter/ zwavelzuur bij Umicore Precious Metals Refining

“Ik ben zeer tevreden dat ik deze opleiding kon volgen. De oefeningen werden door de lesgevers op een perfecte manier en voor ieder volgens zijn eigen vooruitgang ingedeeld. Ook was ik onder de indruk van het feit dat in een tijdsspanne van vijf dagen zoveel materie kon gegeven worden zonder ons te overdonderen met theorie. De bij de cursus ontvangen syllabus is op een later tijdstip ook perfect bruikbaar als leidraad.
Verder heb ik opgemerkt dat de lesgevers de cursisten zo motiveren dat zij hun grenzen verleggen. Het niveau van de presentaties en de communicatie wordt door de cursisten op die manier opgekrikt zodat de eindpresentatie doet vermoeden dat dit voor hen in hun dagdagelijkse job een routine is.”

Project Details

Klant
Umicore Hoboken
Periode
Type Training
URL www.umicore.be/

BEDRIJFSGERICHTE OPLEIDING ‘COMMUNICEREN’

Guy Byl – fieldcoach interne logistiek bij Umicore Precious Metals Refining

“Deze cursus vond ik interessant onder andere omdat op de eerste dag een ‘profiel’ van je gemaakt wordt. Aan je minder sterke kanten wordt dan extra aandacht besteed, zodat je er zelf ook actief kan aan werken op basis van zeer bruikbare tips.
Als het gaat over hoe we mensen kunnen observeren en evalueren, wordt de cursus op een zeer interactieve manier gegeven. We leerden welke vormen van communicatie er zijn, wanneer ze toe te passen, om dan te kunnen oefenen. Verschillende stijlen van leidinggeven kwamen aan bod.
Voor de terugkomdag diende iedereen een presentatie voor te bereiden vertrekkende vanuit een probleemstelling binnen je ‘vakdomein’. Aan de hand van onder andere deze presentatie konden we ervaren hoe we kunnen communiceren naar een groep toe en op welke manier we de rol van moderator op ons kunnen nemen. Voor deze presentaties werd de manager van onze dienst uitgenodigd. Dit alles maakt dat je een stevige basis hebt om dagdagelijks je rol als fieldcoach op te nemen.
Na de opleiding krijg je een uitvoerig verslag van de lesgever(s). Hierin staat welke ervaring zij met mij hadden bij aanvang en welke gedragswijzigingen zij konden vaststellen. Zowel de positieve als de ‘te verbeteren’ puntjes kwamen daarbij aan bod. Dit verslag werd binnen mijn dienst Interne Logistiek gedetailleerd besproken met mijn leidinggevende. Ze gaven hem – op basis van mijn werkpunten – tips mee om mij verder te coachen op de werkvloer.”

Kris Van de Weyer – Manager Logistic Operations bij Umicore Precious Metals Refining

“Deze training is zeker een aanrader voor eerstelijnsleidinggevenden, ongeacht leeftijd, anciënniteit… en is door de zeer praktische aanpak zeer laagdrempelig. De kruisbestuiving met deelnemers van andere bedrijven zorgt voor interactie en bijkomende input voor meer diepgang, open en eerlijke feedback van collega’s en leerpunten.”

Mia Lambert – gewezen Training Manager bij Umicore Precious Metals Refining

“Umicore werkt sinds 2009 met GLOBIS. 75 van onze eerstlijnsleidinggevenden volgden de cursus ‘Communiceren & leidinggeven’. Vanuit het perspectief ‘training en ontwikkeling’ apprecieer ik vooral de aanpak:
Een praktische cursus waarbij het geleerde kan toegepast worden in de werksituatie zoals het geven van instructies, het kijken naar de mogelijkheden van ieders ploeg…
Lesgevers spreken de taal van de deelnemers.
Het belang dat gehecht wordt aan het betrekken van de leidinggevenden van de cursisten bij de bespreking van de verwachtingen en het benadrukken van hun rol als coach bij de afronding van het opleidingstraject.”

Werner Mattheussen – coach afdeling smelter/ zwavelzuur bij Umicore Precious Metals Refining

“Ik ben zeer tevreden dat ik deze opleiding kon volgen. De oefeningen werden door de lesgevers op een perfecte manier en voor ieder volgens zijn eigen vooruitgang ingedeeld. Ook was ik onder de indruk van het feit dat in een tijdsspanne van vijf dagen zoveel materie kon gegeven worden zonder ons te overdonderen met theorie. De bij de cursus ontvangen syllabus is op een later tijdstip ook perfect bruikbaar als leidraad.
Verder heb ik opgemerkt dat de lesgevers de cursisten zo motiveren dat zij hun grenzen verleggen. Het niveau van de presentaties en de communicatie wordt door de cursisten op die manier opgekrikt zodat de eindpresentatie doet vermoeden dat dit voor hen in hun dagdagelijkse job een routine is.”

Project Details

Klant
Umicore Hoboken
Periode
Najaar 2013
Type Training
URL www.umicore.be/