Potentieelbepaling & Assessment

In kaart brengen van de kwaliteiten, leerpunten en groeipotentieel

Potentieelbepaling

U krijgt een tweede en objectieve mening vanuit het oogpunt van de specifieke vaardigheden nodig bij communicatie en leidinggeven. Deze screening kan zowel gebruikt worden in het kader van het bepalen van het potentieel van uw huidige leidinggevende (in het kader van een ontwikkelplan) als in het kader van een selectie van een interne of externe kandidaat. Op deze manier weet uw (kersverse) voorman / teamleader / brigadier / ploegbaas / … welke zijn sterke punten zijn en welke punten hij nog dient bij te schaven.

Als eerste stap voorafgaand aan de screening geeft u als klant uw visie op de leidinggevende functie en op de concrete jobinhoud van de functie.
De screening duurt 1 dag en gebeurt aan de hand van een interview, een psychotechnisch onderzoek, persoonlijkheidsvragenlijsten en simulatieoefeningen, binnen de concrete context van een assessmentruimte.

De observatie gebeurt door twee ervaren assessoren. Op die manier wordt de beginsituatie van de deelnemer in kaart gebracht en later geconcretiseerd in een verslag. Deze rapportering kan later gebruikt worden als vertrekpunt voor het opstellen van een ontwikkelplan voor de versterking van de communicatieve en leidinggevende vaardigheden van de leidinggevende in zijn functie.

“Deze potentieelbepaling wordt ook voor goederenbehandelaars georganiseerd.”