Coaching

Coaching

Een opleidingstraject stopt meestal op de laatste opleidingsdag. Hierdoor blijft het effect op de werkvloer beperkt. De transfer van het geleerde naar de dagdagelijkse praktijk is niet altijd evident. Globis Consulting zorgt er voor dat door een persoonlijke coaching op de werkvloer het geleerde verder en diepgaander wordt omgezet in de praktijk.

Maar ook medewerkers die reeds langer geleden een opleiding volgden of die veel goede acties ondernemen doch vanuit een ‘buikgevoel’ handelen, kunnen door GLOBIS CONSULTING worden begeleid om meer bewust acties te ondernemen op weg naar het bereiken van de organisatiedoelstellingen.

We coachen uw medewerkers in hun leidinggevende functie door persoonlijke gesprekken en het bijwonen van de activiteiten waar ze het nog moeilijk mee hebben. We bereiden deze met hen voor en oefenen deze samen in om hen o.a. meer zelfvertrouwen te geven. Een nabespreking is een belangrijke stap om hier verder uit te leren.

Leertraject “Ik en mijn team”

Inhoud & Doelpubliek:
Leidinggevenden op eerste- en tweedelijnsniveau (ploegbazen, teamleaders, voormannen, supervisors…) die zichzelf blijvend willen ontwikkelen en/of waarvan blijkt dat ze nog ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van ‘coaching, communicatie, conflicthantering, teamontwikkeling’. Dit programma bouwt onder meer voort op de inzichten van het leertraject ‘leidinggeven en communiceren’.

In de opleiding komen verschillende thema’s aan bod: types van coaching, taak- en mensgericht communiceren,  ontdekken van de eigen communicatievoorkeur, transparant managen, conflicten aanpakken, ontwikkelen van teams. Deelnemers aan dit leertraject ontvangen hun eigen communicatieprofiel a.h.v. het ©DISC instrument.

Aanpak:
Deze vierdaagse open opleiding “Ik en mijn team” organiseren we meermaals per jaar, zowel in Opglabbeek als in Waarloos. Voor elke groep richten we ons op 8 à 10 deelnemers. Op die manier kunnen we maximaal inspelen op ieders noden en vragen.