Procesbegeleiding

Communicatieprocessen die fout lopen op de werkvloer worden meestal niet enkel opgelost door het verzorgen van een opleiding. Ook de transfer naar de werkvloer is belangrijk, de opvolging en de bestendiging van de gemaakte afspraken.

Dikwijls is cultuurverandering de doelstelling. Dit is een werk van lange adem. GLOBIS CONSULTING helpt in dit proces door er van bij het begin voor te zorgen dat de betrokkenheid van iedereen op de vloer maximaal is. Dit gebeurt door het organiseren van workshops rond de onderwerpen die op een bepaald moment aan de orde zijn, bv. attitude en nakomen van afspraken (pauzes respecteren, gsm-gebruik,…).
Door alle betrokken niveaus mee te nemen in het proces vergroot de kans op slagen. GLOBIS CONSULTING begeleidt de workshops, helpt bij het samenstellen van werkgroepen en begeleidt de bijeenkomsten. Tegelijkertijd zorgt GLOBIS CONSULTING voor rapportering, ondersteunt bij het implementeren en opvolgen van afspraken, tekent mee de formele communicatielijnen uit en verzorgt bijkomende opleiding indien nodig.