Diensten

Wat wij doen en hoe we het doen

Ons aanbod

Communicatie is het centrale punt van onze dienstverlening.
GLOBIS CONSULTING is gespecialiseerd in training en coaching met tot doel om eventuele communicatieproblemen op de werkvloer op te lossen. Wij vertrekken hierbij steeds vanuit de ervaring van de deelnemers, hetzij individueel of in groep. Aan de hand van praktijkgerichte oefeningen kunnen wij hun competenties met betrekking tot communicatie op de werkvloer verbeteren.

Onze aanpak

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bevragen we onze klanten rond de problematiek die ze ervaren en willen we vooral een luisterend oor zijn.
Vervolgens trachten we samen uw verwachtingen zo duidelijk en zo concreet mogelijk te verwoorden en in kaart brengen.
We stellen onze oplossing voor. Deze kan al dan niet uit meerdere stappen of modules bestaan uit ons dienstenaanbod.
Het voorgestelde dienstenpakket wordt grondig voorbereid. Dit doen we meestal in samenwerking met onze klant opdat de praktijkgerichte oefeningen die we zullen voorleggen aan de deelnemers zo goed mogelijk passen in de context van het bedrijf.
Resultaten worden samen besproken en geanalyseerd. Zodoende kunnen we de eventuele nodige opvolging voor sommige deelnemers of andere afdelingen of entiteiten binnen het bedrijf identificeren.