Project omschrijving

Getuigenissen

Carol Custers, Hoofd Personeel, N.L.D.C. N.V.

Onze teamleiders en eerstelijnsleidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze productie. Dagelijks geven ze operationeel leiding aan een team van operatoren en/of techniekers in de productielijnen. Het doel van hun functie is het motiveren en coördineren van een team zodat het vooropgestelde productieplan wordt gerealiseerd met de beschikbare medewerkers en machines. Ze zijn vooral gericht op het tijdig realiseren van de gewenste productie tegen de vooropgestelde kwaliteits- en kwantiteitsvoorschriften. Dit kan niet zonder een goede leider/begeleider te zijn, die oog heeft voor de noden van zijn/haar mensen zonder echter het overzicht te verliezen en toch de kwaliteit van de productie te laten primeren. Onze teamleiders worden hiervoor intern bijgestaan door hun leidinggevenden maar we vonden het ook opportuun om hen nog bijkomend te ondersteunen. Daarom ook dat iedere teamleider/ eerstelijnsleidinggevende de cursus bij Globis gevolgd heeft of dit alsnog gaat doen. Tijdens deze opleiding krijgen ze de kans om zich een goed beeld te vormen van hun positie in het team. De eigen competenties en verbeterpunten worden onder de loop genomen en besproken. Positief is ook dat hun eigen profiel op het vlak van communicatie en leidinggeven in het begin van de opleiding duidelijk wordt besproken. Hierdoor worden de werkpunten en moeilijkheden heel concreet en zijn deze gericht naar de eigen praktijk. Tijdens de opleiding gaat er veel aandacht naar belangrijke leiderschapstechnieken en worden heel concrete tips gegeven omtrent: hoe ga ik om met een conflict, hoe kan ik mijn medewerkers motiveren, hoe pak ik een probleem het best aan? Met andere woorden, de opleiding, die onze medewerkers bij Globis cvba volgen is bijzonder praktijkgericht en toepasbaar in de dagdagelijkse realiteit. Onze teamleiders kunnen er onmiddellijk mee aan de slag en voelen zich gesteund en ondersteund. Tijdens de hele opleiding is er voldoende ruimte voor eigen vragen en mogelijke oplossingen hiervoor. Ook de nabespreking, enkele weken na de opleiding, en de concrete aandachtspunten en tips voor verdere ondersteuning voor onze teamleiders zijn erg waardevol. Door deze opleiding leren de eerstelijnsverantwoordelijken hoe ze hun team beter kunnen leiden en coördineren zodat samen de beoogde doelstellingen gerealiseerd worden.

Marco Huls, gemotiveerde cursist van N.L.D.C. bij Globis cvba

Wat reeds goed ging voor de opleiding was dat ik tussen de mensen stond maar niet altijd wist welke stijl aan te houden.
Meerwaarde van de opleiding voor mij was dan ook het stuk situationeel leidinggeven. Je persoonlijke stijl uitschakelen en je stijl aanpassen aan de persoon en situatie. Het voeren van een evaluatiegesprek en dit aanpassen i.f.v. de persoon tegenover je. Het verzamelen van punten voor zo’n gesprek en die op de juiste manier brengen.
De praktische oefeningen met de verschillende types van personen waren ook een goede oefening.
Persoonlijk is me bijgebleven dat je mensen ook moet aanspreken op hun non-verbale communicatie en ook gaat doorvragen naar verborgen problemen. De gesprekken rond evaluatie waren direct toepasbaar en deze hebben we kunnen nabespreken vanuit de praktijk. Deze oefeningen gebruik ik nu nog regelmatig bij onze nieuwe maar ook vaste techniekers. Ik denk dat de relatie met de medewerkers nu beter is doordat ik meer open en direct probeer terug te koppelen zodat zij hier ook onmiddellijk iets mee kunnen doen.
De opleiding was een goede mix tussen theorie en praktijk waarbij er voldoende ruimte was voor eigen inbreng en discussie. Dit op een losse maar duidelijke en gestructureerde manier gebracht!

Project Details

Klant
NLDC
Periode
Type Training & Advies
URL