Verkorte module ‘Communiceren & leidinggeven’

Doelgroep

Enerzijds leidinggevenden op eerstelijnsniveau die uit hoofde van hun functie veel moeten werken in ‘1-1’-situaties (feedback- en evaluatiegesprekken, instructies geven) en hierin nog ondersteuning kunnen gebruiken. Anderzijds kan deze module gebruikt worden om aspirant leidinggevenden voor te bereiden en een basis aan vaardigheden te laten ontwikkelen.

Duur

3 dagen

Doelstellingen

 • Het gedrag van medewerkers beter observeren.
 • Een onderscheid leren maken tussen feiten en interpretaties.
 • Op basis van deze observaties een feedbackgesprek /evaluatiegesprek kunnen voeren
 • Corrigerende en stimulerende feedback leren geven.
 • Medewerkers leren opvolgen en evalueren.
 • Inzicht krijgen in de eigen stijl van communiceren en leidinggeven.
 • Bewust worden dat de gepaste stijl van communiceren / leidinggeven afhankelijk is van het individu, van de andere.

Inhoud

Aanpak

Om de opleiding optimaal te laten renderen, starten we de eerste dag van de opleiding met een ‘bepaling van de opleidingsnoden’ om de plus- en aandachtpunten van iedere leidinggevende in kaart te brengen. De bevindingen van deze dag worden later besproken met de deelnemer en met het bedrijf. Op basis hiervan kunnen we tijdens de opleiding gericht rollen / oefeningen toe kennen die passen bij de werkpunten van iedere deelnemer. Hierdoor kan de opleiding voor elk individu maximaal renderen.

Enkele thema’s die aan bod komen

 • Het benoemen van functies, verantwoordelijkheden en taken van leidinggevenden en medewerkers
 • De basisvaardigheden van goede communicatie: luisteren, vragen stellen en duidelijke feedback geven
 • Specifieke communicatieve vaardigheden: instructies geven, functioneringsgesprekken voeren…
 • Basisvaardigheden van goed leidinggeven: gedragingen observeren en evalueren
 • Specifieke leidinggevende vaardigheden: situationeel leidinggeven