Verkorte Module Communicatie en Leidinggeven

Doelgroep

Leidinggevenden of aankomende leidinggevenden die veel werken met 1-1 situaties.

Duur

3 dagen

Doelstellingen

 • Het gedrag van medewerkers beter observeren
 • Een onderscheid leren maken tussen feiten en interpretaties
 • Op basis van deze observaties een feedbackgesprek / evaluatiegesprek kunnen voeren
 • Duidelijke instructies leren geven
 • Inzicht krijgen in de eigen stijl van communiceren en leidinggeven
 • Bewust worden dat de gepaste stijl van communiceren/leidinggeven afhankelijk is van het individu, van de andere en dit omzetten in de praktijk

Inhoud

 • Het benoemen van functies/verantwoordelijk-heden en taken van leidinggevenden en hun medewerkers
 • De basisvaardigheden van goede communicatie: luisteren, vragen stellen en duidelijke feedback geven
 • Specifieke communicatieve vaardigheden: het geven van corrigerende en stimulerende feedback
 • Basisvaardigheden van goed leidinggeven: gedragingen observeren en op basis hiervan evalueren
 • Specifieke leidinggevende vaardigheden: situationeel leiderschap