Veranderprocessen Begeleiden

Doelgroep

Medewerkers of leidinggevenden die kleinere of grotere veranderingen mee (bege)leiden. Dit kan gaan van verbetertrajecten tot vernieuwingsprojecten.

Duur

2 dagen

Doelstellingen

 • Deelnemers krijgen een duidelijk zicht op wat veranderen inhoudt (vernieuwen / verbeteren).
 • Zicht op een concreet stappenplan bij de aanpak van verbeterprocessen.
 • Ontwikkeling van een doordacht en doelgericht actieplan voor een eigen aangebrachte case.

Inhoud

Aanpak

Tijdens de training vertrekken we vanuit cases die deelnemers zelf aanbrengen om het verbeterkader aan op te hangen.

Enkele thema’s die aan bod komen

 • Wat is veranderen? Onderscheid tussen verbeteren en vernieuwen en de daarbij horende aanpak.
 • Analyse eigen bedrijfs-/afdelingscultuur en de invloed daarvan op verandering.
 • Analyse eigen case.
 • Brainstormtechnieken.
 • SMART-doelstelling.
 • Omgaan met weerstand.
 • Actieplan op basis van de eigen case.
 • Opzetten verandergroepen.
 • Inoefenen van specifieke vaardigheden, nodig in verbeterprocessen.