Training ‘Probleemoplossend handelen’

Doelgroep

Leidinggevenden op eerstelijnsniveau of medewerkers waarvan wordt verwacht dat zij (praktische of communicatie-) problemen op de werkvloer detecteren en het initiatief nemen om hier rond voorstellen te formuleren.

Duur

2 dagen

Doelstellingen

  • Het probleemoplossend vermogen van de deelnemers bevorderen (projectmatig werken).
  • Bewust handelen / doelgericht werken.

Inhoud

Aanpak

Aan de hand van oefeningen in groep, nodigen we de deelnemers uit om oplossingsgericht te werken / denken bij problemen / veranderingen. Op basis van door ons aangereikte oefeningen, gaan we actieplannen ontwikkelen.
Later gaan we ‘een probleem’ van hun eigen werkvloer analyseren om via de door ons aangereikte structuren (probleemoplossend denken / projectmatig werken) een actieplan te ontwikkelen. De deelnemers presenteren deze actieplannen aan mekaar zodat er ook ruimte is voor ervaringsuitwisseling.

Enkele thema’s die aan bod komen

  • Projectmatig werken.
  • Probleemoplossend denken.