Training ‘Peter-/ meterschap op de werkvloer’

Doelgroep

Medewerkers, al dan niet leidinggevenden op eerstelijnsniveau, waarvan verwacht wordt dat ze nieuwe medewerkers/ interims/ jobstudenten opvangen en instructies geven.

Duur

2 dagen

Doelstellingen

 • De deelnemers observeren het gedrag van nieuwe medewerkers beter.
 • De deelnemers maken een onderscheid tussen feiten en interpretaties.
 • De deelnemers geven feedback aan de leidinggevende over het functioneren van nieuwe medewerkers.
 • De deelnemers verwerven een grondig inzicht in hun eigen stijl van communiceren en verbeteren deze.
 • De deelnemers geven duidelijke instructies/ opdrachten.

Inhoud

Aanpak

Elke medewerker heeft reeds ervaring met communiceren en leidinggeven. Deze ervaring willen we in kaart brengen tijdens de eerste dag. We kijken naar de plus- en aandachtspunten van iedere deelnemer, waardoor we voor elk individu de training optimaal kunnen laten renderen. Op die manier kunnen we tijdens de training namelijk gericht rollen toekennen die passen bij de aandachtspunten van elke deelnemer. Het resultaat van deze eerste dag wordt in een persoonlijk verslag gegoten. Dit verslag wordt besproken met de deelnemer en zijn verantwoordelijke en dit voor de aanvang van de volgende opleidingsdag.

Aan de hand van simulatieoefeningen binnen een concrete context, krijgt elke deelnemer een duidelijk zicht op zijn eigen stijl van leidinggeven en communiceren en leert hij de voor- en nadelen van zijn eigen ontwikkelde stijl inzien. De efficiëntie van de training wordt verhoogd door het geleerde toe te passen in de dagdagelijkse werksituatie. Dit wordt gestimuleerd door op het einde van elke trainingsdag een individueel en concreet actiepunt te formuleren. De training is hoofdzakelijk praktijkgericht.

Na de opleiding wordt van iedere deelnemer opnieuw een individueel verslag opgemaakt met ‘tips voor coaching’. Ook dit verslag wordt teruggekoppeld met de deelnemer en zijn verantwoordelijke.

Enkele thema’s die aan bod komen

 • Het benoemen van functies, verantwoordelijkheden en taken van leidinggevenden en medewerkers
 • De basisvaardigheden van goede communicatie: luisteren, vragen stellen en duidelijke feedback geven
 • Specifieke communicatieve vaardigheden: instructies geven, functioneringsgesprekken voeren…
 • Basisvaardigheden van goed leidinggeven: gedragingen observeren en evalueren
 • Specifieke leidinggevende vaardigheden: situationeel leidinggeven
 • Overlegmomenten in groep en feedback geven aan elkaar
 • Conflicthantering
 • Spreken voor groep: korte opleidingsmomenten, korte overlegmomenten met medewerkers leiden…
 • Vertaling van de opleiding naar de werkvloer in de vorm van een project