Training ‘Instructies geven’

Doelgroep

Leidinggevenden op eerstelijnsniveau waarvan gebleken is dat zij nog ondersteuning nodig hebben in het correct en efficiënt geven van instructies aan hun medewerkers.
Medewerkers die uit hoofde van hun functie instructies geven aan andere of nieuwe medewerkers.

Duur

1 of 2 dagen (afhankelijk van de concrete opleidingsvraag)

Doelstellingen

  • Het gedrag van (nieuwe) medewerkers beter leren observeren.
  • Een onderscheid leren maken tussen feiten en interpretaties.
  • Duidelijke instructies leren geven.
  • Verwerven van een grondig inzicht in de eigen stijl van communiceren en instructies geven en deze verbeteren (indien nodig).

Inhoud

  • Specifieke communicatieve vaardigheden: het geven van instructies zowel in een ‘1-1’-context als in een meer groepsdynamische context.
  • De basisvaardigheden van een goede communicatie: luisteren, vragen stellen en durven duidelijke feedback geven worden ingeoefend.
  • Instructies leren afstemmen en aanpassen afhankelijk van de persoon en diens kennis.