Soorten Gesprekken

Doelgroep

Leidinggevenden die regelmatig gesprekken moeten voeren met medewerkers in een ‘1-1’- context. Dit gaat van feedbackgesprekken tot slecht-nieuwsgesprekken.

Duur

1 dag

Doelstellingen

  • Deelnemers krijgen een duidelijk zicht op de structuur van een gesprek.
  • Actief leren luisteren.
  • Zicht op de diverse soorten gesprekken en wat de onderlinge verschillen zijn.
  • Inzicht in de verschillende structuren van elk gesprek en belangrijke aandachtspunten.

Inhoud

Aanpak

Tijdens de training vertrekken we vanuit ‘cases’ die deelnemers zelf aanbrengen om een analyse te maken van de huidige manier van communiceren. Afhankelijk van de vraag van de klant gaan we dieper in op een bepaalde soort van gesprekken.

Enkele thema’s die aan bod komen

  • Wat is actief luisteren? Praktische oefeningen worden gebruikt om een theoretisch kader op te bouwen.
  • Onderscheid tussen de verschillende soorten gesprekken: beoordelingsgesprek, corrigerend gesprek, conflicthanteringgesprek, functioneringsgesprek, feedbackgesprek en slecht- nieuwsgesprek.
  • Per soort van gesprek worden concrete tips en tricks aangereikt.
  • Analyse eigen cases.
  • Inoefenen van gesprektechnische vaardigheden aan de hand van door de deelnemers aangereikte cases.