Situationeel leidinggeven

Doelgroep

Leidinggevende die een groep met verschillende types van medewerkers aansturen.

Duur

1 dag

Doelstellingen

A.h.v. theorie van ‘Situationeel Leidinggeven’ leren inschatten op welke manier de medewerkers uit de ploeg het best worden aangestuurd. Het koppelen van concrete acties aan de verschillende ontwikkelingsfases van de medewerkers.

Inhoud

  • Opbouwen van het schema Bewust Handelen
  • Samen opbouwen van het theoretisch schema rond Situationeel Leidinggeven
  • Invullen van de verschillende stijlen van leiding geven vanuit het standpunt van de leidinggevende
  • Oefening en gesprekken met verschillende types, nabesprekingen en zoeken naar concrete acties