Probleemoplossend denken

Doelgroep

Leidinggevenden of medewerkers waarvan wordt verwacht dat zij problemen op de werkvloer detecteren en hier voorstellen rond formuleren.

Duur

1 dag

Doelstellingen

  • Het probleemoplossend vermogen van de deelnemers bevorderen (projectmatig werken)
  • BEWUST handelen / doordacht op je doel afgaan

Inhoud

Aan de hand van oefeningen in groep, nodigen we de deelnemers uit om oplossingsgericht te werken/te denken bij problemen/veranderingen. Op basis van door ons aangereikte oefeningen, gaan we actieplannen ontwikkelen.