Peter- en meterschap op de werkvloer

Doelgroep

Medewerkers, al dan niet leidinggevenden, waarvan verwacht wordt dat ze nieuwe medewerkers opvangen en begeleiden.

Duur

2 dagen

Doelstellingen

  • Het gedrag van nieuwe medewerkers beter leren observeren
  • Een onderscheid leren maken tussen feiten en interpretaties
  • Verwerven van een grondig inzicht in de eigen stijl van communiceren en training geven en deze verbeteren
  • Het belang van een goed onthaal en een degelijke opleiding benadrukken
  • Duidelijke instructies en feedback leren geven

Inhoud

  • Specifieke communicatieve vaardigheden: het geven van instructies
  • De basisvaardigheden van goede communicatie: luisteren, vragen stellen en duidelijke feedback geven, worden ingeoefend
  • Inzicht verwerven in de rol van trainer/peter-meter
  • Leren rapporteren aan de leidinggevende