Klantgericht handelen

Doelgroep

Medewerkers die regelmatig in rechtstreeks contact komen met klanten / cliënten / patiënten / …

Duur

2 dagen

Doelstellingen

  • klantvriendelijkheid bevorderen.
  • een beperkte mate van commerciële ingesteldheid bevorderen.
  • Inzicht krijgen in de eigen stijl van communiceren naar de klant toe, zodat deze verbeterd kan worden.

Inhoud

  • Schema ‘Bewust Handelen’
  • Concreet definiëren van de verwachtingen van de klant (empathisch vermogen van de deelnemers, het zich kunnen verplaatsen in het standpunt van de klant)
  • Concreet definiëren van de vaardigheden die aan de basis liggen van zowel ‘klantvriendelijkheid’ als ‘commercieel mee denken’

Inoefenen van de gedefinieerde vaardigheden in verschillende contexten, zowel in éénduidige situaties (1-1) als in meer complexe groepsdynamische context. Een onderdeel van de oefening is dat de deelnemers feedback geven aan elkaar op een positieve en constructieve manier.