Instructies geven

Doelgroep

Leidinggevenden en / of medewerkers die uit hoofde van hun functie instructies geven aan andere of nieuwe medewerkers.

Duur

1 dag

Doelstellingen

  • Het gedrag van (nieuwe) medewerkers beter leren observeren
  • Een onderscheid leren maken tussen feiten en interpretaties
  • BEWUST leren handelen
  • Duidelijke instructies leren geven
  • Verwerven van een grondig inzicht in de eigen stijl van communiceren en instructies geven en deze verbeteren (indien nodig)

Inhoud

  • Specifieke communicatieve vaardigheden: het geven van instructies zowel in een 1-1 context als in een meer groepsdynamische context
  • De basisvaardigheden van een goede communicatie: luisteren, vragen stellen en durven duidelijke feedback geven, worden ingeoefend