Feedback op de Werkvloer

Doelgroep

Medewerkers met een (beperkt) verantwoordelijke / leidinggevende functie en operatoren waarvan verwacht wordt dat zij hun collega / medewerkers op de vloer feedback geven.

Duur

1 dag

Doelstellingen

In veel bedrijven merkt men dat dit nog niet steeds optimaal verloopt. Men wil zowel operatoren als medewerkers met een (beperkt) verantwoordelijke functie leren om te durven feedback geven aan mekaar en om deze feedback op een juiste manier te geven. Dit is niet voor de hand liggend in een team met veel uiteenlopende types van mensen.

Problemen die hierbij vooral worden ervaren :

  • Sommigen zijn té direct in hun communicatie.
  • Anderen durven geen feedback te geven / zijn stil.
  • Feedback wordt nog te vaak gezien als iets negatiefs / aanvallend (= visie op feedback is nog niet optimaal).

Inhoud

Korte voorstelling en luisteren naar de groep en de ervaringen van iedereen.

  • Eigen cases en daarop gebouwd theoretisch kader als gemeenschappelijke basis om vanuit te vertrekken.
  • Het onderscheid benadrukken tussen feiten en interpretaties.
  • Inoefenen van communicatieve vaardigheden / het geven van feedback in een ‘1-1’-context.
  • Opbouw van feedback, voorwaarden en valkuilen.
  • Feedback ontvangen.