Conflicthantering

Doelgroep

Leidinggevenden waarvan verwacht wordt dat ze op een bewuste manier omgaan met conflicten. Dit kunnen zowel conflicten zijn waarbij ze zelf betrokken partij zijn (vb. een conflict met een medewerker of een leidinggevende) als conflicten waarvan zij geen deel uit maken maar waarbij ze moeten bemiddelen (vb. conflicten tussen medewerkers).

Duur

2 dagen

Doelstellingen

Het aanreiken van concrete tips / structuren voor het bewust aanpakken van bepaalde conflictsituaties, waarbij men al dan niet zelf betrokken partij is. Door de praktische invalshoek verwerft men eveneens een grondig inzicht in de eigen stijl van communiceren en omgaan met conflicten, waardoor men deze kan verbeteren.

Bij conflicten komt er altijd een bepaalde dosis van emoties kijken. Daarom is het belangrijk om:

  • Een grondige en objectieve analyse te leren maken van wat er aan de hand is.
  • Een onderscheid leren maken tussen feiten en interpretaties.

Vervolgens kan men overschakelen op de aanpak van het conflict / het probleem. Hierbij zijn verschillende coachende vaardigheden van belang (vb. empathie, vragen stellen, actief luisteren) waarrond er tips gegeven worden. We bekijken verschillende stijlen in conflict hanteren en gaan op zoek naar welke situatieafhankelijk het meeste effect heeft.

Inhoud

  • Leren analyseren van een bepaalde situatie en / of conflict, doelstellingen bepalen, gepaste stijl van leidinggeven en / of communiceren hanteren.
  • Inzicht krijgen in de eigen stijl van conflicthantering.
  • Specifieke communicatieve vaardigheden: het leren omgaan met / reageren op conflicten.
  • Oefeningen rond conflicten waarbij ze zelf betrokken partij zijn, vertrekkende vanuit praktijkvoorbeelden die de deelnemers aanreiken.
  • Oefeningen rond conflicten tussen medewerkers waarbij ze moeten bemiddelen vertrekkende vanuit praktijkvoorbeelden die de cursisten aanreiken.
  • Omgaan met weerstand.
  • Nabesprekingen waarbij concrete tips aangereikt worden.