Basistraject Communicatie en Leidinggeven

Doelgroep

Leidinggevenden op de werkvloer (arbeiders en bedienden).

Duur

6 dagen

Doelstellingen

 • Het gedrag van medewerkers beter observeren.
 • Een onderscheid leren maken tussen feiten en interpretaties.
 • Medewerkers leren opvolgen en evalueren.
 • Verwerven van een grondig inzicht in de eigen stijl van leidinggeven en communiceren en deze verbeteren.
 • Andere stijlen van leidinggeven leren hanteren.
 • Duidelijke instructies leren geven.
 • Het probleemoplossend vermogen van de deelnemers bevorderen

Inhoud

 • Het benoemen van functies, verantwoordelijkheden en taken van leidinggevenden en medewerkers.
 • De basisvaardigheden van goede communicatie : luisteren, vragen stellen en duidelijke feedback geven.
 • Specifieke communicatieve vaardigheden : het geven van instructies, omgaan met conflicten, medewerkers aanspreken in het kader van algemene discipline.
 • Basisvaardigheden van goed leidinggeven : gedragingen observeren en evalueren.
 • Specifieke leidinggevende vaardigheden : situationeel leiderschap.
 • Probleemoplossend denken.