Assertief Communiceren

Doelgroep

Medewerkers, al dan niet op eerstelijnsniveau, waarvan in de praktijk blijkt dat zij te weinig / te veel assertiviteit aan de dag leggen en hierin wensen ondersteund te worden of waarvan de leidinggevende meer / minder assertiviteit verwacht.

Duur

1 of 2 dagen (afhankelijk van de concrete opleidingsvraag)

Doelstellingen

Assertiviteit situeert zich op 5 verschillende niveaus waarrond gewerkt kan worden:

  • in de groep, tijdens overlegmomenten;
  • in de groep, t.a.v. andere medewerkers: anderen durven aanspreken (bv. op fouten of nietacceptabel gedrag);
  • naar andere afdelingen / externen durven stappen om problemen te melden;
  • naar de leidinggevende durven stappen om bepaalde punten bespreekbaar te maken;
  • durven informatie vragen aan verschillende betrokken functiehouders.

Inhoud

Aanpak

We vertrekken steeds vanuit de ervaringen van de deelnemers.

Enkele thema’s die aan bod komen

  • Korte voorstelling en luisteren naar de groep en de ervaringen van iedereen.
  • Een onderscheid maken tussen verschillende manieren van reageren: subassertief, agressief, manipulatief en assertief.
  • Inoefenen van communicatieve en assertieve vaardigheden in een ‘1-1’-context.
  • Inoefenen van communicatieve en assertieve vaardigheden in een groepsdynamische context.
  • Feedback geven aan elkaar op een positieve en constructieve manier.